Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Napište nám:

Vaše e-mailová adresa:

Zpráva pro nás:


Vyhledat


Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015

Nové články

Národní park Everglades
Niagarské vodopády
Washington D.C


Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

Přednášky

obr01

1. DRÁŽĎANY - saská metropole kultury Vyprávění o pohnuté historii, nejvýznamnějších pamětihodnostech, bohatých uměleckých sbírkách saských kurfiřtů a poválečné obnově někdejší "Florencie na Labi" za doprovodu bohaté obrazové dokumentace nás seznámí nejen s nejslavnějšími památkovými a historickými objekty města, ale i s pozoruhodnými výkony moderní architektury. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr02

2. BERLÍN minulosti i dneška Neotřelý pohled na město, jehož pověst co reprezentanta pruského militarismu a hlavního města Třetí říše do značné míry zakrývá skutečnou povahu jedné z nejvýznamnějších metropolí evropské kultury. Seznámíme se zdejšími památkami středověku i osvícenské kultury 18. století, s rozmachem města v 19. století a rolí, již Berlín hrál v období meziválečné avantgardy, a velkou pozornost budeme věnovat proměnám města na přelomu milénia. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr03

3. BERLÍNSKÝ OSTROV POKLADŮ – MUSEUMSINSEL Výsledkem sběratelských zájmů pruských kurfiřtů, štědré podpory a odborného zázemí berlínských sbírek v 19. století je komplex muzejních budov na jednom z ostrovů řeky Sprévy, zahrnující slavné Pergamské a Staré muzeum s antickými, mezopotamskými a orientálními sbírkami, Nové muzeum s egyptologickou expozicí, Bodeho muzeum zaměřené na středověké umění a starší budovu Národní galerie, s nimiž se budeme moci seznámit z pohledu nynějších (a zatím neskončených) reinstalací a úprav. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr04

4. BERN – radost pohledět S bohatou historií a kulturními dějinami hlavního města Švýcarské konfederace, kde se romantika starých časů snoubí se švýcarským smyslem pro pořádek, nás seznámí zhruba dvouhodinová přednáška doprovázená bohatou fotografickou dokumentací. Projdeme se malebnými uličkami starého města a navštívíme i jeden z nejvýstavnějších chrámů v zemi, potěšíme se pohledy na rokli řeky Aary a neopomeneme ani zdejší významné umělecké sbírky. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr05

5. RODIŠTÉ DIENTZENHOFERŮ - Zhruba dvouhodinová přednáška s bohatým doprovodem snímků památek i přírodních krás nás dovede do míst, odkud pocházela rodina nejslavnějších bavorských stavitelů období baroka. Mimo jiné se podíváme přímo do rodné chalupy Kryštofa Dientzenhofera a jeho sourozenců, budeme sledovat jejich životní pouť a připomeneme si i nejvýznamnější díla těchto architektů evropského formátu. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr06

6. SALCBURK – Mozartovo město v proměnách času Vyprávění o výjimečné historii a nejvýznamnějších pamětihodnostech Mozartova rodiště na pozadí alpských velikánů. Provede nás osudy města od jeho počátků co keltské a římské osady přes rozmach města ve středověku a lesk arcibiskupského sídla v období baroka až do okouzlující současnosti. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

UNESCO v německy mluvících alpských zemích Přednáší a fotodokumentaci komentuje geograf a cestovatel RNDr. Miroslav Hrdlička.

 
obr07

7. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ SKVOSTY RAKOUSKA S naším jižním sousedem jsme dlouhá léta měli nejen společného panovníka – nikoliv však mentalitu, na zániku říše jsme možná tehdy vydělali, ale,…! Poslední půlstoletí ukazuje tato nevelká alpská země, že umí prodat vše, co vlastní. Patří mezi ně: * kultivovaná historická centra Vídně, Salcburku nebo Štýrského Hradce * kulturní krajiny Solné Komory nebo v okolí Dunaje ve Wachau či Neziderského jezera * panství Habsburků na zámcích Schönbrunn nebo Eggenberg

 
obr08

8. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ SKVOSTY NĚMECKA Nebudete tomu možná věřit, ale sousední Německo patří mezi 10 nejnavštěvovanějších zemí světa! Přispívá k tomu i 36 objektů zapsaných do tohoto námi sledovaného prestižního seznamu. Patří mezi ně třeba: * katedrály v Cáchách, Špýru, Hildesheimu nebo Kolíně nad Rýnem * technické důlní stavby v Rammelsbergu, Vöklingenu či Essenu * historická centra Lübecku, Bambergu, Quedlinburgu, Výmaru, Stralsundu, ale i Wismaru * paláce a parky Postupimi, Berlína, Muzakowski krajinný park, watová moře na severu země * hrady v údolí horního Rýna, původní bukové lesy ad.

 
obr09

9. UNESCO: Toulky po přírodních a kulturních skvostech ŠVÝCARSKA Říkáte si: celá alpská zemička by mohla být prohlášena za unikátní památku hodnou zápisu do některého z prestižních ocenění,… ale přesto 11 objektů vyniká, patří mezi ně třeba: * největší evropský ledovec - Aletschský * viniční terasy podél Ženevského jezera založené již někdy v 11. století * cesta vyhlášenou Rhétskou železnicí * historický Bern, městský urbanismus v údolí plných hodinek na západu země * prehistorická kůlová obydlí v Alpách a plno dalších krás – těšte se a přijďte!

 
obr10

10. BENELUX: "Zeměmi sýrů a větrných mlýnů" Povídání a poznávání známých i neznámých míst ekonomicky nejstabilnějších zemí Evropy. Navštívíme sýrové a květinové trhy obohacené o nádherné barvy a lákavé vůně. Spletité vodní kanály nás zavedou k větrným mlýnům, které svou ladností uchvátí snad každého. Poznáme úžasná stavební díla a hráze které ochraňují pobřeží. A nemůžeme opomenout i světoznámé dřeváky či skvělé malíře pocházející z této oblasti. Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.

 
obr11

11. LONDÝN před dvěma tisící lety a dnes Dvě dvouhodinové přednášky věnované bohatým osudům metropole na Temži a proměnám její kulturní historie nás seznámí s dějinami města od jeho římských počátků až na práh našeho tisíciletí. Navštívíme pozůstatky římského Londinia, prohlédneme si nejvýznamnější londýnské památky středověku, budeme sledovat osudy města a celé říše v dobách, kdy Anglie vládla nad oceány, a neopomeneme ani utrpení města za Druhé světové války. Zvláštní pozornost budeme věnovat i dění na přelomu milénia a výkonům současné architektury. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr12

12. KRÉTA mezi dávnými mýty a realitou dějin Dvouhodinové putování po bájné Krétě za doprovodu bohaté kolekce autorských snímků nás provede nejen nejslavnějšími památkami mínójské civilizace, ale přiblíží nám též osudy ostrova v dalších tisíciletích. Navštívíme bájné rodiště boha Dia i pevnosti z dob tureckých válek, projdeme se městy, kde se duch byzantského středověku snoubí se sebevědomím benátské nadvlády, a navštívíme i nevídané přírodní krásy ostrova. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr13

13. KYPR - Afroditin ostrov lásky a nenávisti Během zhruba dvouhodinové přednášky se seznámíme s krásami a bohatou historií jednoho z nejkrásnějších ostrovů Středozemního moře. Budeme sledovat jeho místo v řeckých bájích a jeho roli na počátku evropské civilizace, stejně jako pestré a mnohdy dramatické osudy ostrova pod římskou, byzantskou, křižáckou, benátskou a tureckou správou, a stranou naší pozornosti nezůstanou ani události 20. století a následky tragického rozdělení Kypru po roce 1974. Za doprovodu bohatého obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr14

14. ISLAND: "Ostrov ohně a ledu" Těsně pod polárním kruhem navštívíme ostrov plný překvapení. Lávové proudy, činné sopky a horké gejzíry patří k zajímavostem která nadchnou každého návštěvníka. Dech beroucí vodopády a mohutné řeky napájené z ledovců nebo hejna papuchalků dotváří atmosféru severské divočiny. Tady byl založen první evropský parlament, a to je co říct. Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.

 
obr15

15. NORDKAPP, magické místo, kde země končí a moře začíná Vydáme se na 8 000 km dlouhou cestu na nejsevernější cíp Evropy uprostřed skandinávského léta. Zastavíme se v Kodani, Stockholmu, Oslu, olympijském Lillehammeru nebo Trondheimu. Polární kruh překročíme u Rovaniemi, projedeme kouzelnou jezerní oblastí severního Finska i souostrovím Lofoty s malebnými červenými rybářskými domky. Staneme také tváří v tvář statnému sobovi. Host a moderátor večera, geograf RNDr. Miroslav Hrdlička představí i malý severský relikviář: „sobí“ bačkůrky nebo čepici.

 
obr16

16. ADVENTNÍ TRADICE V EVROPĚ - Přednáška zavede do kouzelného světa alpského adventu s půvabnými adventními trhy s trubači, vůní a chutí bílých jelítek, s chutí Glühweinu nebo Kinderpuntsche na pozadí sněhem pocukrovaných vysokohorských scenérií s kulisami tajemných hradů či zámků, do atmosféry pokory a očekávání příchodu Spasitele. Představa adventu spojená s obrazy zvyků přiblíží svět krampusů, percht a dalších ďáblů, kteří se okolo vás vynořují z hlubokých tůní a bažin, připraveni potrestat lidské hříšníky. Těšte se na postavy od hlavy až k patě zahalené v kožichu s dřevěnými maskami a obřími rohy, u boku hlomozí obří zvonce, v ruce metličky… Přednáší a fotodokumentaci komentuje geograf a cestovatel RNDr. Miroslav Hrdlička.

 
obr17

17. SEVERNÍ KOREA pod pochodní Ču-čche Výrazem ču-čche se označuje oficiální státní ekonomická doktrína a ideologie země již od roku 1955, kdy legendární vůdce Kim Ir-sen oficiálně představil svou vizi absolutně nezávislé země pod vedením komunistické strany, kde „člověk vše vede a vše rozhoduje“. O rozporech mezi ideou a realitou, o kultu osobnosti a především o svém cestování a zážitcích v zemi pod vládou vyšinuté ideologie, ale též v zemi bohatých kulturních tradic, vypráví historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr18

18. MAROKEM až na okraj Sahary Podíváme se do Marockého království, do země kontrastů, kde se setkává arabská, berberská a evropská kultura. Projedeme se medinami královských měst, divokými horami Rifu a Atlasu až k úchvatným dunám Sahary. Projdeme se po exotických tržištích a podíváme se na svět ze hřbetu velblouda. Svítání nad Saharou je zlatým hřebem celého výletu. Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.

 
obr19

19. STŘEDNÍ AMERIKA: "Z Panamy do Mexika" Vydáme se na cestu po úzkém pruhu pevniny mezi dvěma oceány. Navštívíme Panamský průplav - úžasné dílo 20. století, budeme kráčet po stopách Aztéků i Mayů, uvidíme řadu aktivních vulkánů, nádherné pláže Kostariky, kávové plantáže i deštné pralesy. V úžas nás uvedou mayská města Tical a Copán. Pojďme nahlédnout do málo známé, ale kouzelné Střední Ameriky. Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka

 
obr20

20. NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU: "Od Pacifiku k Atlantiku" Cesta napříč jihoamerickým kontinentem, ztracené město Inků Machu Picchu, kouzlo náhorní planiny Altiplano, proslulé vinařské oblasti v Argentině, přírodní div světa vodopády Iguazú, nejkrásněji položené město světa Rio de Janeiro a mnohem víc ... Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.

 
obr21

21. SEVERNÍ PERU A EKVÁDOR - Atmosféru málo navštěvované oblasti dokreslují překrásné scenérie pohoří Kordillera Blanca s majestátným Huascaránem. Pouze tady je možno spatřit živoucí fosíiii peruánských And - Puya Raimondii, nebo kolibříky v nadmořské výšce nad 4000 m. Setkáme se se záhadnými peruánskými civilizacemi a půjdeme po stopách historie, kudy kráčel Pizarro. Navštívíme nedotčený prales v Ekvádoru a překročíme rovník. Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.

 
obr22

22. PERU: "Nejen po stopách Inků" Země, která naplňuje cestovatelské plány a klukovské sny i touhy mnoha cestovatelů. Historické i kulturní památky se střídají s neuvěřitelně krásnou přírodou. Ztracené město Inků Machu Picchu, bájné jezero Titicaca, tajemstvím opředená planina Nazca či hrozivý, ale krásný Huascarán. A bude toho ještě víc .... Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.

 
obr23

23. Kde pramení AMAZONKA? Výzkumem pramenů Amazonky se autor zabývá od roku 1990, kdy působil jako vysokoškolský učitel na dvou peruánských univerzitách - v Limě a ve městě Cusco. Během desaeti let s kolegy připravil a realizoval ně+kolik expedic v horské oblasti jižních Peruánských And, aby mj. objevil hlavní pramen Amaonky. Vzhledem k pochybnostem, které se tehdy objevily v zahraničním tisku, byla zorganizována česko – peruánská expedice „Hatun Mayu 2000“, při níž byly změřeny délky a plochy povodí dalších tří horských řek v pramenné oblasti Amazonky. Přínos Čechů k objevení pramenů největší řeky světa přiblíží geograf a hydrolog Bohumír Janský.

 
obr24

24. PATAGONIE: "Země na konci světa" Patagonie – oblast plná jezer, ledovců, skalních masivů s nádhernými vrcholky, ale také s obrovskými rozlohami travnatých pamp. Nádherné scenérie dokreslují stáda divokých lam, pštrosů nandu a obrovské kolonie tučňáků. Větrná, drsná ale nádherná, taková je Patagonie. Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka

 
obr25

25. Za krásami FLORIDY - Subtropická květena a pláže omývané vodami Atlantiku a Mexického zálivu, exotické ptactvo a aligátoři povalující se líně podél silnic - to už je zažitý obraz Floridy, k němuž dvacáté století přidalo věhlas oblíbeného letoviska a pak zážitky ze startů kosmických raket na mysu Canaveral. O tom všem bude řeč, avšak především o významném fenoménu moderního umění, který kdysi odlehlé městečko obohatil pozoruhodně celistvým souborem meziválečné architektury. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr26

26. NEW YORK City – vzdálená i blízká metropole Nového světa Historii i současnou tvář města, k němuž se odedávna upíraly životní plány a sny evropské emigrace, přiblíží zhruba dvouhodinová přednáška doprovázená desítkami snímků místních pozoruhodností. Navštívíme Manhattan se starou pevností a někdejším imigračním střediskem, uvidíme – dnes již historické – budovy z dob prvního stavebního rozmachu města i největší výstřelky moderní architektury, projdeme se po Páté Avenue, vyjedeme si na slavný Empire State Building a stranou nezůstanou ani proslulá muzea a umělecké sbírky. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr27

27. KAM (příště) NA DOVOLENOU? Nové trendy ve výběru cílů a způsobu trávení dovolené Čechů na začátku 21. století. Zvyšující se koupěschopnost Čechů přibližuje i dříve vzdálené destinace, mění se model cestování ve prospěch krátkých cest nebo i několikaměsíčních toulek po exotických zemích. Přednáší geograf a majitel cestovní kanceláře RNDr. Miroslav Hrdlička


V případě vašeho zájmu o některou z výše uvedených přednášek nás, prosím, kontaktujte na info@toulkyevropou.cz: Děkujeme za váš zájem o šíření osvěty okolo vás Mrkající

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2020 Toulky Evropou.cz
TOPlist