Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

BĚLORUSKO*

Respublika Belarus’

Běloruská republika

 

1. Marginální sloupec

Rozloha: 207 600 km2

Počet obyvatel: 10 002 000

Státní zřízení: prezidentská republika 

Hlavní město: Minsk 1 741 000 obyv. (A 1 766 000)

Další významná města:   Gomel  481 000 obyv.

Mogilev 365 000 obyv.

Vitebsk 342 000 obyv.

Grodno 314 000 obyv.

Brest  298 000 obyv.

Bobrujsk 221 000 obyv.

Baranovici 169 000 obyv.

Borisov 150 000 obyv.

 

Úřední jazyky: běloruština, ruština

Hymna: My Belarusy

Měna: 1 běloruský rubl (BYB) = 100 kopejek

HDP / na 1 obyv:  21 504 mil. USD / 2150 USD

 

Národnostní struktura: Bělorusové 81 %, Rusové 12 %, jiní 7 %

Náboženství: bez vyznání 50 %, pravoslavní křesťané 32 %, údaje se však dost liší

Vznik: 27.  7. (rozpad SSSR)

Státní svátek:  27. 7. Den samostatnosti

MPZ: BY

Internetová doména: .by

Telefonní předvolba: +375

Časové pásmo: UTC +2

 

Slavné osobnosti:

*sportovci: gymnasta Ščerbo (6x zlato na OH 1992), Zverevová v tenise

* malíř Marc Chagall, národní básník Janko Kupala

 

Laureáti Nobelovy ceny: (0)

Běloruské dědictví UNESCO: (4)

Bělověžský prales, (společně s Polskem, 1979, 1992)

Mir, komplex původně gotického zámku (2000)

Nesviž, architektonický, obytný a kulturní komplex rodiny Radzivilů (2005)

Struveho geodetický oblouk, řetězec triangulačních bodů o délce 2820 km (prochází 9 státy od norského Hammerfestu až k Černému moři, 2005)

 

Národní parky: (2)

Bělověžskaja Pušča

Braslavskije ozera

 

2. Charakteristika země

Když se řekne Bělorusko, vybaví se:

* největší vnitrozemský evropský stát, málo úrodné roviny, bažiny (Pinské) a lužní lesy

* země, o kterou se v minulosti „přetahovalo“ Rusko s Polskem, za 2. svět. války byla prakticky celá zničena, největší dopad z katastrofy ukrajinského Černobylu (zamořeno 25 % území), dnes poslední diktatura v Evropě

* 2. největší rozvodovost na světě, 4. nejvyšší potratovost, 3. největší počet vězňů (cca půl milionu)

* název země je odvozen od svět. strany, kterou vých. Slované označovali sever (sídlili na sever od Kyjevské Rusi - lidé severní říše).

 

Poloha. Vnitrozemský stát ve východní Evropě. Díky výhodné poloze mezi Evropu a Ruskem se po celá staletí měnily jeho hranice, dnes je významnou tranzitní oblastí nákladní i osobní dopravy. Země byla těžce postižena v obou světových válkách i havárií jaderné elektrárny Černobyl. V současné době je považována za jediný nedemokratický režim v Evropě.

 

Přírodní poměry. Povrch této rovinaté země tvoří mírně zvlněná nížina bez významnějších horských celků (nejvýše položený bod má pouhých 345 m n. m., Dzjaršynskaja hara). Vody z většiny území sbírá soustava velkých řek Dněpr, Něman, Preipjať a Bug, četné jsou kanály i rozsáhlé zčásti močálovité lesy. Bělorusko je zemí nejméně 5 000 mělkých ledovcových jezer a 11 000 řek. Četné jsou velké plochy bažin (na jihu Pripjaťské bažiny). Podnebí je mírné kontinentální a vlhké s boblackhatými letními srážkami. Lesy pokrývají 45 % státního území. Z rezervací je nejznámější Bělověžský prales u hranic s Polskem (UNESCO).

 

Obyvatelstvo a sídla. Běloruská populace v sobě nese důsledky druhé světové války (nízký podíl osob ve věku 55–65 let) a dlouholeté ruské nadvlády (část obyvatel přiznává lepší znalost ruštiny než běloruštiny). Venkovského osídlení je málo a většina populace žije ve městech. Po havárii v Černobylu se v podstatě vylidnila celá jihovýchodní část země (25 % rozlohy státu)!

 

Hospodářství. Běloruské hospodářství je velmi silně vázáno na Rusko (celní unie). Úpadek výroby, inflace a zadluženost vedou zemi do krize. Významný je zemědělský sektor (brambory, žito, konopí, chov prasat), půdy jsou však na mnoha místech zamokřeny či zamořeny. Značná je též těžba dřeva, rašeliny, potaše a kamenné soli. Stále zde přetrvávají mnohé tradiční obory sovětské éry v zastaralých provozech - chemická výroba, motorová vozidla či elektrotechnika (výroba ledniček). V průmyslu pracuje až 70 % obyvatelstva. Přes území státu vede řada ropovodů a plynovodů.

 

Historie. Území Běloruska patřilo v průběhu historie střídavě panství Ruska, Litvy a Polska. V r. 1918 vyhlásilo Bělorusko poprvé svou nezávislost, ale již 5. 1. 1919 vstoupila do Minsku rudá armáda a běloruská vláda odešla do exilu. Od roku 1922 byl stát součástí SSSR, až od roku 1991 je Bělorusko samostatným státem. Během 2. svět. války Němci vypálili asi 9000 měst a vesnic a donutili asi 380 000 lidí pro ně pracovat. Autokratický prezident A. Lukašenko usiluje o těsnou spolupráci s Ruskem.

 

3. Cestovní ruch

Četné jezerní oblasti a hlavní město bývají předmětem návštěvy nerozvinuté a málo propagované infrastruktury CR.

 

Bělověžskaja Pušča (Bělověžský NP, UNESCO), zalesněné území  podél hranice s Polskem. Vyhlášené r. 1947 na rozloze 700 km2 (a 580 km2  v sousedním Polsku) – největší komplex přirozeného nížinného hvozdu v Evropě. Chráněna jsou především divoká prasata, losi, jeleni, poslední útočiště divokého zubra; mohutné habry o výšce až 55 m.

 

Brest, přístav na řece Bug, hraniční město s Polskem. Založen v 11. stol. Poláky, posléze ovládán Litvou, Polskem, Ruskem a Německem. V r. 1918 zde podepsali Němci a Rusové dohodu, podle níž Rusko odstoupilo rozsáhlá území. Dnes významné průmyslové středisko.

Nejznámější stavbou je mohutná pevnost, dnes součást válečného památníku; kostel sv. Nikolaje.

 

Minsk, hlavní město země, průmyslové středisko a významná dopravní křižovatka. Založené r. 1067 (Menevsk), v průběhu dějin postoupeno Litvě, Polsku a Rusku, mnohokrát bylo zničeno. Dříve významná komunita Židů (až 40 %) byla zlikvidována za 2. svět. války.  Návštěvníky vítá hektická promenáda Frant. Skaryny, které končí na obrovském nám. Nezávislosti s vládními budovami. Římskokatolická Mariinská katedrála 17. stol., pevnost a brána (18. stol.), řada muzeí, několik divadel.

60 km sev. od města leží Katyň, památník obětem 185 běloruských měst a vesnic, které byly za 2. svět. války vyhlazené Němci.

 

4 O lidech a jejich životě

Typické povahové rysy. Lidé neprojevují nacionalismus, mnozí raději hovoří rusky než vlastním jazykem, atmosféra strachu a lhostejnosti; v minulosti žili společně s jinými etniky (židovská, polská, ruská), jsou zvyklí na cizí kulturu.

Národní gastronomie. Fenoménem jsou houby podávané jako hlavní jídlo, omáčka nebo krém, populárním jídlem jsou hříbky na smetaně nebo vepřové maso s houbovou omáčkou. Patrný je vliv ruské a další kuchyně.

Oblíbeným nápojem je kvas, národním likérem Běloveskaja, vyráběný z více než stovky bylinek.

 

5. Praktické informace

Doprava. Jediná přímá letecká linka Belavia do Minsku. Několikrát do týdne jezdí autobusová linka, existuje též vlakové spojení Praha - Moskva (přes Minsk). Minsk je důležitým dopravním uzlem mezi Ruskem, Pobaltím, Polskem a Ukrajinou.

Ubytování. Ubytovací služby na hlavních trasách jsou na nízké úrovni, kempingové ubytování není nabízeno. Ubytování v hotelu je možné ve větších městech - jediný  ****hotel je v Minsku, ***hotelů je velmi málo.

Trestná činnost a krádeže. Korupce, drobné krádeže, časté policejní kontroly mohou být pro Vás každodenní realitou. Chovejte se skromně, své věci si hlídejte.

Lékařská péče. Na přijatelné úrovni. Při vstupu do země je povinné zdravotní pojištění, které musí platit v Bělorusku. Vezměte si vše, co potřebujete s sebou, nemocnice a polikliniky se potýkají s permanentním nedostatkem lékařských potřeb a financí. Nepodléhejte svodům běloruských prostitutek, země překročila kritickou hranici rozšíření AIDS.

Noviny. Běloruská vláda je kritizována pro porušování lidských práv. V zemi je omezena  svoboda slova a tisku. Opozice nemá přístup ke státním médiím a je výrazně omezena možnost distribuce opozičního tisku. Výbor na ochranu novinářů zařadil Bělorusko mezi 10 nejhorších zemí pro novináře.

 

Internetové odkazy:

www.belorusko.cz

www.zemepis.com/Belorusko.php

www.belarusguide.com/main/index.html

www.belarustourist.minsk.by

 

Diplomatická zastoupení:

Velvyslanectví České republiky v Bělorusku

(Posolstvo Češskoj Respubliki)

Muzycny zav. 1/2, Minsk

tel.: 00375/172/265243-6, fax 00375/17/2110137

e-mail: minsk@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/minsk

 

Velvyslanectví Běloruské republiky

ul. Sádky 626, Praha 7, 171 00

tel. 233 540 899, fax 233 540 925

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist