Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

Irsko

Poblacht Na hÉireann, Republic of Ireland

Irská republika

 

1. Marginální sloupec

Rozloha: 70 723 km2

Počet obyvatel: 4 234 925 (2006)

Státní zřízení: republika

Hlavní město: Baile Átha Cliath / Dublin 482 000 obyv. (aglomerace 953 000)

Další významná města (více než 100 tis. obyv.):

Cork (127)

 

Úřední jazyky: irština (irská gaelština), angličtina

Hymna: Amhrán na bhFiann (Soldier’s Song, Vojákova píseň)

Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů

HDP/na 1 obyv: 73 592 mil. USD / 19 160 USD

 

Národnostní struktura: Irové 94 %, Angličané 4 %, jiní 2 %

Náboženství: katolíci 94 %, příslušníci irské církve 3 %

Vznik: 21. 1. 1919 (uznána 6. 12. 1922)

Státní svátek: 17. 3. Den sv. Patrika

 

MPZ: IRL

Internetová doména: .ie

Telefonní předvolba: +353

Časové pásmo: +0

 

Slavné osobnosti:

* spisovatelé a básníci: S. Beckett (Čekání na Godota), J. Joyce (Odysseus),G. B. Shaw (Pygmalion), J. Swift (Gulliverovy cesty), O. Wilde (Obraz Doriana Graye), W. Yeats (NC 1923)

* populární kapely: U2, Kelly Family, Cranberries

* sportovci: cyklista Roche (vítěz Tour de France a Giro d’Italia 1987 a mistr světa), Kelly, plavkyně Smithová (3x zlato na LOH 1996)

 

Laureáti Nobelovy ceny: (5)

Fyzika: E. T. S. Walton, 1951

Literatura: W. B.Yeats, 1923, S. Beckett, 1969, S. Heanea, 1995

Mír: S. MacBride, 1974

 

Irské dědictví UNESCO: (2)

Boyne, archeologické naleziště v údolí řeky (1993)

Skellig Michael, ostrov s klášterním komplexem ze 7. stol. (1996)

 

Národní parky: (5)

Burren

Connemara

Glenveagh

Killarney

Wicklow Mountains

 

2. Charakteristika země

Když se řekne Irsko, vybaví se:

* zelený (smaragdový) ostrov pastvin, četných rašelinišť, močálů a jezer, rebelů, osobité kultury a folkloru, tajemných skřítků

* světoznámé pivo Guinness a jemná (třikrát přepalovaná) irská whiskey

* země poznamenaná v minulosti velkým vystěhovalectvím (podnikaví lidé, jako nejvýznamnější irský export)

 

Poloha. Irsko leží na západní výspě Evropy otevřeno povětrnostním vlivům Atlantského oceánu. Tato okrajová poloha je z mnoha důvodů značně nevýhodná a izoluje zemi od hlavních hospodářských oblastí kontinentu. I navzdory tomu prošla v posledních letech podivuhodným hospodářským růstem. Irsko se územně zcela neshoduje se stejnojmenným ostrovem. Zabírá ovšem jeho valnou část (84 % rozlohy a 69 % obyvatel).

Zbývající území tvoří Severní Irsko - součást Velké Británie. Díky své čisté zelené přírodě získalo Irsko přízvisko Smaragdový ostrov. Je to země pastvin a svérázného folkloru, kraj typických hospod a irské whiskey. Země, kde dodnes přežívá duch prastaré keltské kultury.

 

Přírodní poměry. Irsko je ostrov nížin a mírných pahorkatin. Ty tvoří asi 80 % území. Na podobě krajiny se výrazně podílelo čtvrtohorní zalednění, pokrývající téměř celý ostrov. Z vápencového podloží se podél pobřeží na jihu a západě zvedají 500–1 000 m vysoké hory (Carrantuohill 1 041 m n. m.). Pobřeží je s výjimkou východní části velmi členité s hlubokými zálivy a místy lemované malými skalnatými ostrovy. Vypínají se zde vysoké útesy dosahující až 600 m nad mořskou hladinu.

Obdivuhodně zelená vegetace je výsledkem vlhkého oceánského klimatu s celoročním dostatkem srážek. Díky působení teplého Golfského proudu jsou malé teplotní rozdíly mezi létem a zimou. Zato zde však tři ze čtyř dnů po celý rok prší. Časté silné větry jsou velkou překážkou pro stromovou vegetaci, dominují zde tudíž pastviny a louky.

Lesy pokrývají jen 10 % státu, orná půda 19 %. Velkou část území zabírají četná rašeliniště (15 %) a močály. Zde se nachází řada vzácných rostlin a živočichů.

 

Obyvatelstvo a sídla. Původní Irové byli potomci Keltů, kteří na ostrov přišli ještě před naším letopočtem. Irská gaelština se dodnes v některých venkovských oblastech užívá. Irové zažili jednu z největších emigračních vln v dějinách. Díky tomu je Irsko relativně řídce osídlenou zemí. Současný počet obyvatel je poloviční oproti stavu před 150 lety. Dnes žije v zahraničí přes 15 milionů Irů (zejména v USA). V současnosti má populace na evropské poměry vysokou porodnost i přirozený přírůstek, na druhé straně je v irské společnosti paradoxně relativně vysoký podíl svobodných mužů a žen. Jen 11 % populace je starší 65 let, což je nejnižší hodnota v Evropě.

Mimořádný vliv si zde udržuje katolická církev. Téměř polovina obyvatel žije v aglomeraci Dublinu, východ je obecně zalidněnější než západ. Přesto zhruba 35 % obyvatelstva sídlí na venkově, což je v západní Evropě spíše výjimečné.

 

Hospodářství. Irsko dosáhlo pozoruhodného rozvoje hospodářství. Z periferní a zaostalé agrární země se stalo dynamicky se rozvíjející ekonomikou. I přesto patří ke slabším státům v rámci EU. Hospodářský růst je však na evropské poměry vysoký. Působila zde souhra více faktorů: promyšlená státní strategie v podpoře vzdělanosti a zahraničních investorů, využití fondů EU, ale i dlouhodobě nižší náklady na pracovní sílu. Mimořádně posílil i sektor služeb. Dnes pracuje v zemědělství 9 %, v průmyslu 28 % a ve službách 63 % práceschopné populace.

Rozhodující roli v zemědělství má živočišná výroba. Známý je chov dostihových plnokrevníků. Významný je rybolov (makrely a sledi).

Nerostné zdroje Irska jsou značně omezené. Rozšířeno je dobývání rašeliny, z šelfu se těží zemní plyn, využívají se i ložiska barevných kovů. Průmysl se orientuje na moderní elektrotechnická a chemická odvětví (s přítomností severoamerických a japonských firem). Významný je export softwarových produktů - 40 % softwarové produkce Evropy pochází z Irska. Tradiční je potravinářství - pivo a whiskey.

Námořní dopravou se realizuje většina zahraničního obchodu, který se vyznačuje trvalým přebytkem exportu nad importem.

 

Historie. Ve starověku byl ostrov osídlen Kelty. Po většinu středověku se o obsazení ostrova pokoušela sousední Anglie; její základnou byla oblast kolem Dublinu, tzv. Pale. Celkové porobení ostrova britské nadvládě je spojeno s Oliverem Cromwellem, který v polovině 17. stol. udělal z Irska fakticky první anglickou kolonii. Současně s tím se sem stěhovali angličtí osadníci. Převážně katoličtí Irové se ovšem s nadvládou protestantských Britů nikdy nesmířili. Především v 19. století probíhal boj za svobodu. Britové však v zemi vlastnili většinu půdy a výrobních kapacit. Po velkém hladomoru, který zemi několikrát zasáhl, došlo k masivní emigraci Irů zejména do USA. Roku 1914 konečně Irové autonomie dosáhli, ale v důsledku občanské války došlo k rozdělení ostrova. Zatímco Británie si udržela většinu severní province Ulster, kde bylo nejvíce anglických osadníků, na zbytku ostrova byl roku 1921 vyhlášen svobodný irský stát. Ten posléze přijal jméno Irská republika (Éire). Současná jednání s britskou vládou komplikuje fakt, že se na území Irské republiky uchylují irští teroristé z britské části ostrova, kteří usilují o sjednocení ostrova pod irskou vládou. Od r. 1973 je Irsko členem EU, což mu přineslo bouřlivý ekonomický rozvoj, odmítá ale členství v NATO.

 

3. Cestovního ruch

Dynamicky se rozvíjející součást hospodářství. Z hlediska počasí je nejvýhodnější dobou k návštěvě léto, nevýhodou tohoto období je velký počet návštěvníků, vyšší ceny a menší možnost sehnání ubytování. Jinak je nabídka ubytování velmi pestrá, od luxusních apartmánů na zámku, přes hotely, hostely, chaty, statky, farmy a místa v kempech až k ubytování v soukromí. Ceny se mění podle rozsahu služeb, vybavenosti a období. Ubytování lze zajistit např. na adrese www.nci.ie/holiday, www.hostels-ireland.com nebo www.irelandyha.org.

 

Top 13

 

Ben Bulben, Irsky Binn Ghulbain, „skála ve tvaru čelisti“ (526 m). Hora v krajině Yeats Country (hrabství Sligo). Skalní formace tvarovaná působením ledovce. Hora je opředena legendami a neodmyslitelně spjata s básníkem W. B. Yeatsem. Zajímavá arkticko-alpínská vegetace. Nenajdeme tu žádné živočichy, jen hmyz.

 

Burren, název odvozen od gaelského výrazu boirrean, tedy skalnatá země. Unikátní krasová plošina, a národní park na pobřeží moře v sz. části hrabství Clare. Krasová květena (hořec jarní, kakost krvavý, devaterník, cesmína, netík; zhruba 1 100 druhů), druhově bohatá fauna (28 druhů motýlů, lasice hranostaj, zajíc bělák). Vápencová dlažba s hlubokými puklinami (grykes) vznikla působením ledovce a vodní a větrné eroze. Dešťová voda, která porézní horninou snadno pronikala, vyhloubila pod plošinou rozsáhlý jeskynní systém. Přístupné jeskyně Aillwee Cave. V jižní části působivé skalní útesy Cliffs of Moher, táhnoucí se v délce 8 km a dosahující výšky 200 m. Vyhlídková místa, návštěvnické centrum 5 km sz. od Liscannoru.           

 

Connemara, , NP

Úúzemí národního parku, 14 km od Clifdenu o rozloze 2 000699 ha bylo vyhlášeno v r. 1980 zahrnuje čtyři z dvanácti vrchů pásma Twelve Bens, včetně nejvyššího Benbaunu (730 m) a kopec Diamond Hill. Leží v hrabgství Galway, návštěvnické středisko je v obci Letterfrack. Od střediska vedou dvě značené trasy, pořádají se výlety s průvodcem. Rozsáhlá rašeliniště a vřesoviště se často vyskytují na krystalických břidlicích. Fauna: vrána obecná, bramboříček černohlavý, sokol stěhovavý, ostříž; znovu úspěšně vysazen jelen evropský, connemarský ponny, jezevec, liška, hranostaj, vydra, u pobřeží tuleň kuželozubý. Flóra: vřes druhu Daboecia cantabrica (endemit). Největší irské jezero Lough Corrib (lov lososů).

 

Cork,

Ssprávní středisko stejnojmenného hrabství, v deltě řeky Lee. Sídlo univerzity a biskupství.

 Historie města se datuje od 7. stol., kdy tu biskup Finnbar založil klášter. Ve středověku významný námořní přístav, koncem 18. stol. středisko sklářství, dnes proslulé výrobou piva, whiskey, elektroniky a chemickými provozy.

K nejvýznamnějším památkám patří anglikánská katedrála sv. Finnbara (1867–79) se 73 m vysokou věží, katedrála P. Marie (1808–10) a kostel sv. Anny, jehož věž je přístupná a můžete si tu i rozeznít zvony. V univerzitním areálu  je cenná sbírka kamenů s oghamskými nápisy a kostelík Honan Chapel se sklomalbami. Kolem Obilného trhu (Cornmarket) najdemte honosné měšťanské domy z 18. století.

 

DonegalDonegal,

Ssprávní středisko stejnojmenného hrabství. Hrad Donegal Castle z r. 1505, sídlo mocného galského klanu O’Donnellů, františkánský klášter z r. 1474.

Na přelomu června a července tu probíhá třídenní umělecký festival (zpěv, tanec, vyprávění příběhů). Město proslavila výroba tvídu. 30 km sz. leží Glencolumbkille, dům irského světce sv. Kolumbána (pouť 9. června), zbytky prehistorických a raně křesťanských hrobů, kruhové pevnůstky, skanzen mapující bydlení venkovanů od 18. po 20. stol.

 

Drogheda,

Mměsto 50 km sev. od Dublinu, na řece Boyne, založené kolem roku 911, kdysi sídlo parlamentu. Nejvýznamnější památkou je brána St. Laurence’s Gate (sv. Vavřince), zesílená věžemi.

Údolí řeky Boyne (Brú na Bóinne, nazývané také irské Údolí králů) je považováno za kolébku irského národa. Dosvědčují to kruhová hradiště, chodbové hrobky a posvátné okrsky. Lokality Newgrange (návštěvnické centrum) a Knowth lze navštívit jen s průvodcem. V údolí se zvedají dva pahorky (Slane a Tara), důležité lokality keltské mytologie.

 

Dublin (Baile Átha Cliath),

Hhlavní město, centrum správy, průmyslu, školství i médií. Svou kosmopolitní povahou se výrazně liší od ostatního Irska. Leží při ústí řeky Liffey.

Kdysi tu bývalo keltské sídliště, které v 9. stol. dobyli Vikingové. R. 1170 bylo město dobyto Anglonormany. V r. 1592 založena první irská univerzita Trinity College, r. 1851 první katolická univerzita University College. V r. 1921 byl v Dublinu vyhlášen Irský svobodný stát, r. 1949 nezávislá republika. Mezi slavné rodáky patří J. Swift, O. Wilde, G. B. Shaw, W. B. Yeats a  J. Joyce.

Hlavní pamětihodnosti: Dublin Castle, hrad založený Normany. Působivé interiéry, v nichž sídlili vládci Irska (Trůnní sál). V podstatě naproti hradu stojí budova radnice (1770). Trinity College, univerzita Nejsv. Trojice; budovy pocházejí z 18.–19. stol.; nádherná knihovna. National Museum (Národní muzeum), sbírky věnované irské kulturní historii. National Gallery (Národní galerie), nejvýznamnější díla irských malířů a kvalitní sbírky evropských malířských škol. St. Patrik’s Cathedral (r. 1191) postavená ve stylu anglické rané gotiky, přestavěna goticky ve 13.–14. stol. Christ Church Cathedral, druhá největší dublinská katedrála (anglikánská církev). Původně dřevěná stavba z r. 1038 byla přestavěna z kamene r. 1172. Za prohlídku stojí krypta a již. loď. Bank of Ireland –- Old Parliament House (národní banka a býv. parlament) pochází z let 1729–94. Před ní sochy irských bojovníků za svobodu. Prohlídka Parlamentního sálu a Sálu lordů. Irish whiskey Corner, někdejší skladiště palírny, dnes muzeum, návštěvnické středisko a prodejna. Guinness Brewery (pivovar), založený r. 1759. Pivovarské muzeum (Guinness Hop Store) je jinde (Crane Street); řada exponátů, audiovizuální pořad a ochutnávka.

 

Galway,

Sstředisko irsky hovořících regionů záp. Irska, centrum stejnojmenného hrabství, při ústí řeky Corrib, sídlo univerzity. Kdysi významný obchodní přístav, který r. 1396 obdržel statut královského města. Další dvě století mu vládlo 14 kupeckých rodin, tzv. klanů. R. 1652 zpustošeno vojsky O. Cromwella. Po bitvě na Boyne neschopono konkurovat obchodu na vých. pobřeží.

Ze sakrálních památek zaujmou katedrála a kostel zasvěcené  sv. Mikuláši (St. Nicolas). Na náměstí Eyre Square si lze prohlédnout Browne Doorway, vchod do paláce (17. stol.). a odtud se vydat k modernímu nákupnímu středisku, do nějž jsou vkomponovány úseky starých městských hradeb s věžemi. Po cestě mineme Lynch’s Castle, kdysi sídlo klanu Lynchů, honosnou budovu ze 16. stol. (dnes banka). V místech, kde se řeka rozšiřuje spatříme Španělský oblouk (r. 1584) postavený na ochranu přístavu.

Procházky po starých hrázích, možnost výletu lodí na jezero Lough Corrib. Na záp. břehu řeky leží Claddagh, kde za hradbami sídlila výsostná rybářská komunita, jíž od středověku vládl „král“, později „starosta“ (poslední zemřel r. 1954).

 

Glenveagh, národní park vyhlášený v r. 1975 na ploše 9 667 ha, se nachází , NP

Vv horách Derryveagh Mountains (Errigal Mountain, 751 m) v hrabství DonegalDometal na severu země leží národní park: plocha 15 500 ha,; zahrnuje oligotrofní jezero Lough Veagh a bažinaté údolí Poisoned Glen, sevřené strmými srázy. V parku žije největší stádo jelenů v zemi. Doporučuje navštívit v době květů rododendronů. Na již. břehu jezera, poblíž návštěvnického centra stojí zámek Glenveagh Castle (r. 1870)

 

Killarney, , NP

Ssprávní středisko hrabství Kerry s římskokatolickou katedrálou P. Marie. Proslulé projížďkami v dvoukolových vozících. Okolní krajina prohlášena r. 1932 na ploše 10 129 ha nár.odním parkem, který zahrnuje tři z killarneyských jezer, četné trosky hradů a opatství. Z největšího jezera Lough Leane se vynořuje bezpočet neobydlených ostrůvků, břehy vroubí zalesněné svahy. Výletní lodě zajišťují spojení mezi Ross Castle a Innisfallenem. Cílem pěších i cyklistických výletů může být soutěska Dunloe, hora Purple Moutain (810 m), údolí white Valley nebo jezero Upper Lake. K výstupu na nejvyšší horu Irska Carrantuohill (1 041 m) volíme vesničku Churchtown.

 

Limerick,

Ttřetí největší město země, kdysi ve strategické poloze na řece Shannon. Založeno Vikingy, za Normanů vzkvétalo, později pod anglickým útlakem. Po bitvě na Boyne (r. 1688) se sem stáhly zadní voje poražené armády jakobínů. Následné obléhání vešlo do folkloru jako hrdinná porážka, zpečetěná podpisem mírové smlouvy r. 1691. Město později proslulo značnou nezaměstnaností, zločinností a zanedbaností.

Centrum se skládá ze tří historických čtvrtí. První, kde se usadili Vikingové, se stala centrem středověkého města Englishtown. Na ostrově jsou dominantí památky, hrad King John’s Castle a katedrála P. Marie. Starobylou čtvrť Irishtown (již. od řeky Abbey) tvoří vcelku jednotvárné domy. Vyniká georgiánské náměstí St. John’s Square. Katedrála sv. Jana z r. 1861 má nejvyšší věž v zemi (85 m). Zajímavé je Hunt Museum ve staré celnici, se sbírkami exponátů z doby bronzové, zlatými šperky a skvostným štítem.

 

Tara, lokalita mytického významu,

8 km již. od stejnojmenného města v hrabství Meath, u obce Killmessan Village, leží lokalita mytického významu, která byla do 11. stol. politickýmé a duchovním centreum keltského Irska a sídlem velekrálů. Prohlídky organizuje místní vzdělávací středisko Interpretative Centre. Důraz kladen na chodbovou hrobku z doby kamenné a na hradiště z doby železné. Nejzřetelnější je královská pevnost, oválná tvrz, v jejímž středu se nacházejí pozůstatky Cornakova domu ukrývajícího „kámen osudu“, starý symbol plodnosti a korunovační kámen králů.

 

Wicklow Mountains, , NP

Ppohoří 40 km již. od Dublinu. Nepřístupné hory kdysi skýtaly útočiště odpůrcům anglické nadvlády. Lepší přístup umožnila až silnice Military Road, budovaná od r. 1800. Území s hlubokými lesy, rozlehlými řašeliništi a skalnatými srázy protíná řada tur. stezek, ale orientace tu není jednoduchá.

Ústřední památkou v údolí Glendalough (údolí dvou jezer – Lower Lake a Upper Lake) je jeden z nejhezčích klášterních komplexů. Založen v 6. stol. sv. Kevinem, několikrát vypleněn Vikingy, r. 1398 zničen Angličany. Většina budov pochází z 8.–12. stol., rekonstrukce proběhla v 70. letech 19. stol. S dějinami lokality se lze seznámit v návštěvnickém středisku, odkud se můžeme vydat na prohlídku areálu rozděleného do dvou skupin, jež jsou od sebe vzdáleny asi 1,5 km.

 

Skellig Michael,

Jjeden ze skalnatých ostrovů (hrabství Kerry), kam jezdí loď z ostrova Valentia. Známý také jako Great Skellig. Jde v podstatě o pustou skálu o rozloze 17 ha, čnící nad hladinou Atlantiku. Na skalním převisu (218 m) srtojí starokřesťanský klášter ze 6. stol., kdy tu bylo vybudováno šest cel ve tvaru včelích úlů a dvě oratoře připomínající převrácené lodě. Mniši tu žili do 12. stol., pak se přestěhovali do kláštera augustiniánů Ballinskelligs. Dnes na ostrově sídlí jen početná hejna ptáků, např. buřňáčků malých, papuchalků a buřňáků severních.

 

4. O lidech a jejich životě

Typické povahové rysy. Irové jsou věřící katolíci (tím se zásadně odlišují od sousední protestantské Británie), rozvody byly povolené teprve nedávno. Třídní systém je založen na majetku, vzdělání a postavení. Jsou hudbymilovní, temperamentní, hudba je spojena s tancem (lyra se dostala i do státního znaku), smysl pro humor ve všech podobách od drsných anekdot až po rafinované, jemné inteligentní příběhy.

Nemají příliš v oblibě anglické protestanty, kritiku irských tradic (proběhla úspěšná kampaň za vzkříšení irštiny) a okázalost, autoritám se podřizují s nechutí.

 

Určitě nevynechejte. Zážitkem může být víkendová návštěva pubu s tanci nebo zápas v národním sportu hurlingu (míč podobný kriketovému, hole podobné těm na pozemní hokej).

 

Národní gastronomie. Strava je obvykle vydatná, jednoduchá a zdravá, nečekejte velký výběr pečiva nebo těstovin. Hodně masa, a to dokonce i k snídani, mezi speciality patří irish stew (skopové dušené se zeleninou), nebo postní colcannon (šťouchané brambory se zelím a cibulkou), pro silné povahy je drisheen (černý pudink z ovčí krve); široký je výběr čerstvých mořských jídel, k jídlu se často pojídá hnědý chléb se sodou.

Tradičním nápojem je pivo, zejména tmavé Guinness stout, třikrát destilovaná whiskey (má velmi jemnou chuť), pije se samostatně nebo v kávě se šlehačkou (irská káva) zázvorový sirup s vodou, silný irský čaj s mlékem nebo irská káva (s whiskey). Báječné irské hospody prokazují pravdivost pořekadla „ve sklenici kořalky je víc přátelství než v sudu podmáslí“, mnohde se provozuje živá hudba (ať již plánovitě či nikoliv), příp. tanec.

 

Dárky pro vaše milé. Irská whiskey či Guinness jsou dobrými typy, dále mohérové běhouny, svetry z Aranu či výrobky z tvídu, kvalitě odpovídá i cena. Typickým suvenýrem je čtyřlístek sv. Patricka, nebo figurka poťouchlého skřítka Leprechuana v zelené kamizolce a neforemném klobouku.

 

5. Praktické informace

Doprava. Mezinárodní lety končí zpravidla na letištích Dublin (Collinstown), Shannon, Cork nebo Knock; tato letiště spojují vzájemně letecké taxíky.

Pohodlná je cesta vlakem po hlavních trasách, pětidenní karta Irish Explorer platí pro neomezené cestování po železnici, její osmidenní verze platí i pro meziměstské autobusy.

Autobusy, příp. příměstské vlaky spojují řadu měst. Nejpohodlnější je však cesta taxíkem, příp. pronajatým autem. Pozor, jezdí se vlevo! Cesty bývají poměrně úzké a nerovné. Řidiči občas nedbají vyznačených pruhů.

Ubytování. Turistická sezona je poměrně krátká, proto si hotel/hostel raději rezervujte. Ceny jsou poměrně vysoké. Kempování může být mokrou záležitostí.

Trestná činnost a krádeže. Měla by stačit běžná opatrnost a ostražitost před kapesními zloději.

Lékařská péče. Vynikající standard zdravotní péče za rozumné poplatky. Hustá síť v lékárnách, platí dohoda pro občany EU o poskytování zdravotní péče.

Noviny Irish Times, Irish Independent, Irish Press, Cork examinor patří mezi hlavní deníky. Zahraniční deníky seženete pouze v Dublinu a v Corku.

 

Internetové odkazy:

www.irlgov.ie

www.promitani.cz/irsko

http://www.irsko-aktualne.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Irsko

 

Diplomatická zastoupení:

Velvyslanectví České republiky v Irsku

Embassy of the Czech Republic

57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4

tel.: 00353/(0)16681135, 66813453, fax 00353(0)16681660

e-mail: dublin@embasy.mzv.cz, consulate_dublin@mzv.cz, www.mzv.cz/dublin

 

Velvyslanectví Irska, Tržiště 13, Praha 1

tel.: 257 530 061–4, fax 257 531 387

e-mail: pragueembassy@dfa.ie

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist