Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

LUCEMBURSKO*

Grand-Duché de Luxembourg,

Groussherzogtum Lëtzebuerg,

Grossherzogtum Luxemburg

Lucemburské velkovévodství

 

1. Marginální sloupec

Rozloha: 2 586 km2

Počet obyvatel: 465 000

Státní zřízení: konstituční monarchie

Hlavní město: Luxembourg 76 000 obyv. (aglomerace 131 000 obyv.)

Další významná města: Esch-Sur-Alzette 28 000 obyv.

 

Úřední jazyky: francouzština, lucemburština (Letzebuegesch – místní dialekt němčiny), němčina

Hymna: Ons Hémécht

Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů

HDP / na 1 obyv: 19 774 USD / 44 640 USD

 

Národnostní struktura: Lucemburčané 70 %, Portugalci 10 %, Italové 5 %, Francouzi 3 %, jiní 12 %

Náboženství: římští katolíci 95 %

Vznik: 1815

Státní svátek: 23. 6. Oslava narozenin velkovévody

MPZ: L

Internetová doména: .lu

Telefonní předvolba: +352

Časové pásmo: UTC +1

 

Slavné osobnosti:

* Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV.

* M.Girardeli (5x vítěz Světového poháru v lyžování)

 

Laureáti Nobelovy ceny (0)

 

Lucemburské dědictví UNESCO (1)

Lucemburk, staré čtvrti a opevnění (1994)

 

Národní parky (0)

 

2. Charakteristika země

Když se řekne Lucembursko, vybaví se:

* vnitrozemský ministát západní Evropy, významné finanční centrum EU (sídlo 190 různých bank), celní a hospodářská unie s Belgií a Nizozemskem, dříve významné centrum těžkého průmyslu, dnes multimediální evropský partner, nejvyšší kupní síla na světě, údajně největší konzumace alkoholu na světě, 13 l/os., hlavně vína

* první sídlo Evropského soudního dvora a sekretariátu Evropského parlamentu

* rod Lucemburků v čele s Karlem IV. (Jan Lucemburský má v Lucemburku hrobku), jako jediné nezávislé vévodství vzniklé ve středověko vydrželo do současnosti

* známá rozhlasová stanice Radio Luxemburg a telekomunikační společnost Astra (provozuje nejrozšířenější satelitní vysílání v Evropě)

 

Poloha. Malý vnitrozemský stát v západní Evropě, nejmenší ze tří zemí Beneluxu. I přesto, že má rozlohu menší než například Karlovarský kraj, je jeho území velice exponované. Leží na strategické křižovatce mezi největšími ekonomikami Evropy (Německem a Francií). Tato výhodná poloha z něj učinila jedno z center světového finančnictví. Je rovněž aktivním hráčem evropské politiky.

 

Přírodní poměry. Země leží na styku dvou přírodních celků – Ardenské vrchoviny a Lotrinské pánve. Povrch je poměrně hornatý se značným zastoupením lesů (zvláště na severu země), má ráz pahorkatiny až vrchoviny (Huldange, někde též Buurgplaatz, 559 m n.m.). Zejména severní část ösling je velice malebná, s hluboce zaříznutými údolími řek. Na jihu se nachází Girland (nebo též Gutland, tzv. dobrá země). Tato plochá pánev má úrodné půdy a velká ložiska železných rud. Většina území patří k povodí řeky Mosely (Mosel), jen nepatrná část země na jihozápadě je odvodňována do Maasy (Meuse).

Mírné a vlhké podnebí, více ovlivněné Atlantikem.

 

Obyvatelstvo a sídla. Lucembursko bylo vždy zemí, kde se střetávaly vlivy všech okolních kultur a jazyků. To se projevilo rovněž na populaci. Ta dnes vykazuje největší procento cizinců ze všech evropských zemí (30 %). Dalších zhruba 30 tis. dojíždí do země pravidelně za prací. Obyvatelstvo žije na vysoké hmotné i kulturní úrovni. Lucemburčané hovoří německým dialektem - lucemburštinou.

Úředními jazyky jsou ale dlouhodobě francouzština a němčina (ve veřejné správě se uplatňuje francouzština, kterou mluví i panovník a jeho rodina). Lucemburský venkov prakticky neexistuje. V této malé zemi žije 92 % obyvatelstva ve městech (jsou však malá).

 

Hospodářství. Lucembursko patří k hospodářsky nejvyspělejším zemím světa. Základem hospodářství byla do nedávné doby těžba železných rud a hutnictví. Lucembursko je dodnes na 1. místě ve světě v produkci oceli na 1 obyvatele. V zemi sídlí jedny z největších ocelářských koncernů. V současné době se však ekonomika opírá o rozvinutý sektor služeb. Vzhledem k daňovým úlevám zde zřídila hlavní centra řada finančních společností. V zemi sídlí rovněž mnohé instituce EU (Evropský soudní dvůr, Evropská investiční banka, Eurostat). Tradiční potravinářský, textilní a oděvní průmysl zůstávají v pozadí, s výjimkou pivovarnictví. Země dováží až 95 % produktů a 85 % jich vyváží. Stupeň automobilizace je patrně nejvyšší v Evropě.

Zemí procházejí důležité mezinárodní dopravní trasy (zejména pro tranzitní kamionovou dopravu).

 

Historie. Dějiny Lucemburska byly vždy spjaty s událostmi v okolních zemích (především Německu). Mnozí vládcové zasáhli významně i do našich dějin, Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV. Země byla později sloučena s Habsburky ovládaným Nizozemím a stala se předmětem řady územních sporů okolních zemí. Vévodství bylo ovládáno Francouzi, stalo se součástí Belgie a posléze v roce 1868 získalo nezávislost. Z té doby pochází také konstituce. Za 1. i 2. světové války bylo okupováno Německem. V r. 1958 se připojilo do Bruselského paktu, který byl posléze přeměněn na hospodářskou unii - Benelux.

V čele státu je velkovévoda, jeho trůn je dědičný v nassavsko-weilbugsko-walramské dynastii.

 

3. Cestovní ruch

Hlavními turistickými cíli jsou Luxembourg, zajímavá města a příjemná atraktivní krajina podél řeky Our (Malé lucemburské Švýcarsko).

 

Clervaux, městečko (cca 1000 obyv., 64 km sev. od Luxemburgu, v pohoří Ardeny.

Nad údolím ční mohutný rytířský hrad ze 12. stol. s expozicemi o Ardenské operaci a modely lucemburských hradů, a novorománský benediktinský klášter s kostelem St-Maurice. Mniši sem přišli r. 1910 poté, co byli vyhnáni z kláštera na franc. Loiře.

V okolí turistické cesty na nejvyšší vrchol země Huldange.

 

Echternach, nejstarší město země (městská práva z r. 1236) na hranicích se SRN, středisko Malého lucemburského Švýcarska, výchozí bod do Deutsch-Luxemburgischer Naturpark (Německo-lucemburský přírodní park) s romantickou krajinou se skalními výběžky, turistickými cestami s vyhlídkovými body.

Klášter benediktinů z r. 698 - jedno z prvních středisek evropského křesťanství, dnes lyceum, muzea, Zahrada prelátů a románská Basilique St-Willibrord, nejvýznamnější  církevní stavba v zemi (mezinárodní hudební festivaly); Eglise Sts-Pière-et-Paul z 10.–13. stol. 

 

Larochette, městečko 25 km záp. od Echternachu (pol. obyv. tvoří Portugalci) se zříceninami dvou středověkých hradů Créhange a Hombourg; v 60. letech v okolí nález nejstaršího člověka žijícího v Lucembursku. Křivolaké uličky se středověkým náměstím připomíná pobyt V.Huga a J.Verna.

 

Luxembourg / Luxemburg (Lucemburk), hlavní a sídelní město velkovévodství; rozkládá se na strmých svazích a návrších řek Alzette a Pétrusse – sídlo univerzity (r. 1958), a řady mezinárodních a evropských institucí (EU, Evropský parlament, Soudní dvůr, Finanční správa EU, Evropská investiční banka, Rada Evropy).

Počátky města souvisí s římskou osadou na křižovatce dálkových cest, r. 963 založil ardénský kníže Siegfried hrad, později nazývaný Lucilinburhuc. Město se neustále rozrůstalo, zdokonalovalo své městské opevnění (s označením Gibraltar severu), bylo mnohokrát dobyto, vypáleno, často změnilo majitele - vládli zde Francouzi i Němci; za 2. svět. války těžce poškozeno, po ní nastal dynamický rozvoj s dokonalou infrastrukturou a technickou vybaveností.

Pont Adolphe je jedním z mnoha desítek mostů a viaduktů s pěkným výhledem na centrum města a možným východiskem k jeho prohlídce; v nedaleké Cathédrale Notre-Dame (katedrála Panny Marie) uloženy pozůstatky českého krále Jana z rodu Lucemburků. Zajímavá Citadelle du St-Esprit (stavitel S.Vauban), kasematy a Corniche, hradební cesta „nejkrásnější balkon v Evropě“, Palais Grand-Ducal, sídlo velkovévody, komplex vládních budov impozantního dojmu.

Řada zajímavých muzeí a objektů: Musée National s rozsáhlými sbírkami umění od starověku včetně éry Lucemburků v Čechách, Pont G.-D.Charlotte, nejdelší a největší most ve městě spojuje hist. centrum s Centre Européen na SV, výšková budovu RTL (Radio-Télévision-Luxembourg) nebo Villa Vauban s galerií J.-P.Pescatore (obrazy převážně ze 17.–19. stol.).

 

Vianden, půvabné městečko (1600 obyv.) na řece Our, 42 km sev. od Lucemburku, odtud pochází nizozemská královská dynastie Oranje-Nassau.

Středověké hradby s mohutným feudálním hradem z 9. stol. s pozdějšími úpravami. V okolí vodní elektrárna Lohmühle, v době svého vzniku (1959–64) měla největší přečerpávací systém na světě, zásobuje el energií nejen průmyslové oblasti Lucemburska, ale i Belgie, Francie a Německa.

 

4. O lidech a jejich životě

Typické povahové rysy. Lucemburčané jsou tolerantní, pracovití, německy solidní, francouzsky milí se smyslem pro realitu a  humor, ale udržují si svou identitu (nepovažujte je proto za Francouze, Belgičany či Němce). Velký důraz kladou na vzdělaní, znalost min. tří světových jazyků je normou (obvykle francouština, němčina, méně angličtina), za vzděláním vyjíždějí často do světa.

Nemají rádi povýšenectví, zásahy do soukromí, krizi v ocelářství (byla však kompenzována nárůstem osob v bankovním sektoru).

Určitě nevynechejte. Večerní procházka po hradbách Lucemburku i denní prohlídku jednoho z největších pevnostních systémů Evropy může být zážitkem. Hledáte-li odpočinek, zajeďte 10 km již. od hlav. města do Pohádkového parku (Parc Merveilleux Bettembourg).

Národní gastronomie. Většina restaurací nabízí německou kuchyni, některá i mezinárodní, vzácné lucemburské víno z údolí Mosely (Rivaner, Elbling nebo Auxerois), běžně jsou k dostání vína ze všech vinařských regionů světa.

Dárky pro Vaše milé. Patří mezi ně porcelán nebo keramika z Villeroy a Boch, či zarámované obrázky historického Lucemburska.

 

5. Praktické informace

Doprava. Jediné mezinárodní letiště Findel International poblíž metropole operuje s velkým počtem hlavních evropských a severoamerických měst.

Železniční jízdenka Beneluxu platná po dobu pěti dní neomezeného cestování.

Prakticky každé místo je dostupné hromadnou dopravou, ať již železniční nebo silniční; pro oba typy dopravy existuje Billet réseau (síťová jízdenka) nebo Benelux-Pass. Taxi se zpravidla nepřivolává z ulice, ale tel. čísla jsou uvedena v telefonním seznamu.

Ubytování. Široká síť hotelů, ubytoven a kempů. Organizace Gites d´Etape Luxembourgeois spravuje hustou síť dobře vybavených turistických chat.

Trestná činnost a krádeže. Nízká, vystačíte s obvyklými bezpečnostními opatřeními.

Lékařská péče. Na vysoké úrovni, ale velmi drahá, někteří lékaři nehovoří anglicky, ale vždy nějakou cizí řečí. Alespoň jedna lékárna v hlavním městě má non-stop.

Noviny. Républicain Lorrain Luxemburger Wort (německy) jsou hlavními deníky.

 

Internetové odkazy:

www.cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko

www.zemepis.com/Lucembursko.php

www.bongobongo.cz/svet/lucembur.asp

 

Diplomatická zastoupení:

Velvyslanectví České republiky v Lucembursku

Ambassade de la République Tcheque aupres du Grand-Duché de Luxembourg

2, Rond-Point Robert Schuman, Luxembourg

tel. 00352/264778 13, fax: 00352/26477820

e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/luxembourg

 

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství

Tržiště 13, Praha 1, 118 00

tel. 257 181 800, fax: 257 532 537

e-mail: prague.amb@mae.etat.lu, www.ambalux.cz

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist