Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

VATIKÁN

Sancta Sedes, Santa Sede, Stato della Città del Vaticano

Svatá stolice, Vatikánský stát

 

1. Marginální sloupec

Rozloha: 0,44 km2

Počet obyvatel: 557

Státní zřízení: teokratická volená monarchie (církevní stát)

Hlavní město: Vatikán

 

Úřední jazyky: latina, běžně italština, jazykem Švýcarské gardy je němčina

Hymna: Inno e Marcia Pontificale

Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů

HDP / na 1 obyv.: není známé

Národnostní struktura: italové, Švýcaři (garda)

Náboženství: římští katolíci 100 %

MPZ: SCV

Internetová doména: .va

Telefonní předvolba: +39

Časové pásmo: UTC +1

 

Slavné osobnosti:

* významní papežové: Inocenc III. (založil dominikánský řád), Julius II (mecenáš  v době renesance), Řehoř XIII. (zavedl gregoriánský kalendář), Jan Pavel II, 1. neitalský papež od doby Hadriána VI., vládl s kolegiem cca 170 kardinálů

 

Laureáti Nobelovy ceny: (0)

Vatikánské dědictví UNESCO: (1)

Řím, historické centrum, majetky Svatého stolce, San Paolo Fuori le Mura (1984)

Národní parky: (0)

 

2. Charakteristika země

Když se řekne Vatikán, vybaví se:

* městský ministát, enkláva v záp. části Říma - nejmenší stát světa

* Svatá stolice, trvalé sídlo papeže od r. 1378, centrum katolické církve, sjednocuje na 700 mil. katolíků včetně 430 tis. kněží

* jedno z finančních center světa, významný vlastník burzovních akcií a finanční věřitel

 

Poloha. Státně suverénní římská čtvrť pod papežskou správou v jižní Evropě, tvořící nesouvislou enklávu v italském hlavním městě Římě - kromě areálu v okolí baziliky sv. Petra, apoštolských paláců a zahrad k němu patří několik exteritoriálních kostelů, paláců v Římě a letní rezidence papežů v Castel Gandolfo; nejmenší suverénní stát světa je politickým a náboženským centrem římskokatolické církve.

 

Přírodní poměry. Vatikán se rozkládá na svahu pahorku Monte Vaticano (výškový rozdíl je asi 30 m). Terén uvnitř hradeb se mírně sklání k severozápadu. Ve vzdálenosti necelého 1 km teče řeka Tibera. Přibližně třetina území je zastavěna, další třetinu zaujímají náměstí a nádvoří, zbytek jsou slavné vatikánské zahrady. Podnebí je středomořské.

 

Obyvatelstvo a sídla. Populace této městské čtvrti se skládá z vatikánských státních občanů (jsou osvobozeni od daní, asi třetinu tvoří církevní hodnostáři z celého světa) a cizinců, kteří zde trvale bydlí - velkou většinu tvoří Italové. Příslušníci papežské gardy (okolo 100 mužů, atraktivní uniformy navrhl sám Michelangelo) vesměs patří ke katolickým a německy hovořícím Švýcarům.

 

Hospodářství. Vatikán nevykazuje žádnou průmyslovou ani zemědělskou činnost. Jeho hlavní příjmy pocházejí z turistiky, vydávání poštovních známek, správy vlastního majetku a tzv. Svatopetrského penízu  (vybírá se na celém světě), dávek od diecézí a dále z řady jím kontrolovaných celosvětově působících společností (Opus Dei). Vše potřebné včetně energie se dováží z Itálie. Pracují zde restaurátorské dílny, výrobna mozaiky a provozy zajišťující chod státu po technické stránce. Krátký úsek železniční tratě (0,66 km) s nádražím používá pouze nákladní doprava. Vatikán vydává vlastní noviny, peníze, známky a provozuje radiostanici vysílající ve všech důležitých jazycích světa.

 

Historie. Samotné počátky Vatikánu spadají do 6. století. Církevní stát prodělal v dějinách bouřlivý vývoj, když střídavě ovládal tu větší, tu menší oblasti ve střední Itálii. V letech 1309–1378 se stal sídlem papežů francouzský Avignon. Světské panství papežů bylo likvidováno až v roce 1870, kdy se definitivně sjednotila Itálie. Vatikánský stát vznikl oficiálně až roku 1929 na základě Lateránských smluv náhradou za rozsáhlá území odebraná Svaté stolici při sjednocení Itálie v 19. stol.

V čele státu stojí papež volený v konkláve kardinálů z více než 60 zemí světa, vlastní exekutivu vykonávají různé části aparátu římské kurie (státní sekretáři, kongregace, soudci, rady, kanceláře).

 

3. Cestovní ruch

Mezinárodní cestovní ruch je velkým zdrojem příjmů, Vatikán se stal cílem milionů poutníků a turistů, součástí Světového kulturního dědictví UNESCO

 

Vatikán. Během téměř dvou tisíc let existence úřadu vytvořili papežové ze svého sídla na někdejším popravišti (za vlády císaře Nerona) za městem jednu z nejvýznamnějších metropolí světové kultury, jak ukazuje úroveň dochovaných památek.

Z dob raného křesťanství a prvních chrámů je to především chrám San Pietro, založený ve 4. stol. na místě ukřižování sv. Petra; pozůstatky původní baziliky jsou přístupné v podzemí dnešní stavby. Stále upravovaná a posléze již nevyhovující stavba byla koncem 15. stol. zbořena a r. 1506 se začalo se stavbou dnešního chrámu. V jejím vedení se střídali architekti od Bramanta a dalších až k Michelangelovi, který ji po r. 1546 dokončil jako mohutnou centrálu s kupolí. Už v r. 1605 však došlo k připojení dnešního trojlodí (Carlo Maderna) a vše pak dokončil G. L. Bernini dostavbou náměstí s kolonádami (1667). Vnitřek chrámu na ploše více než 15 000 m2 s pokladnicí nejskvělejších uměleckých děl od Michelangela (slavná Pieta z r. 1499), G. L. Berniniho (ciborium nad hrobem sv. Petra, hlavní oltář) a dalších. Ještě větší bohatství však skrývají Vatikánská muzea se sbírkami uměleckých předmětů od antiky až do současnosti (Museo Pio-Clementino, Chiaromonti, Egyptské muzeum, Etruské muzeum, Galerie svícnů, goblénů a map,Komnaty Borgiů… a další včetně slavné Pinakotéky a Knihovny) a významná jsou i díla jako součást výzdoby papežské rezidence: mezi nimi především Raffaelovy fresky v tzv. stanzích (komnatách) a pak Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli; zejména  Poslední soud na průčelní stěně je jeho vrcholným malířským dílem, předznamenávajícím už brzký nástup baroka.

 

4. O lidech a jejich životě

Určitě nevynechejte. Jste-li věřící, můžete se pokusit vyjednat si audienci u papeže: bývá zpravidla ve středu v 11 hodin v audienční místnosti, napište na Prefettura della Casa Pontificia s uvedením preferovaného data audience, připojte jméno, bydliště a adresu vašeho ubytování v Římě a pošlete faxem na 0039 06/6988 5863, příp. si informace ověřte na tel. 0039 06/6988 3273.

Životním zážitkem je návštěva slavných Vatikánských muzeí.

Národní gastronomie. Ministát se nevyznačuje vlastní specifickou stravou, kdekoliv v okolí se běžně setkáte hlavně se skvělou italskou kuchyní.

Dárky pro Vaše milé. Kromě běžných suvenýrů a publikací s motivy Vatikánu, můžete poslat svým blízkým pohlednici s vatikánským poštovním razítkem.

 

5. Praktické informace

Vatikánská informační kancelář, Piazza San Pietro, Roma, tel. 0039 06/6988 4466.

Doprava. Jste-li již v Římě, doprava do Vatikánu bude snadná - nejlépe pěšky, autokarem příp. autobusem č. 64 z centra města.

Ubytování. V bezprostředním sousedství ve čtvrti Borgo se nachází řada hotelů střední kategorie. Ubytovat se dá pochopitelně i kdekoliv v Římě a jeho okolí.

Trestná činnost a krádeže. Krade se bohužel hodně, na rušných místech je třeba si dávat pozor na nájezdy mladých zlodějů (někdy i motorizovaných), kteří se často vrhají na turisty ve skupinách s cílem odlákat jejich pozornost a okrást je - nikdy nenechávejte věci bez dozoru, využijte hotelové schránky.

Lékařská péče. První pomoc či ošetření vyhledejte v některé nemocnici v Římě. Úroveň lékařské péče je vysoká, stejně jako poplatky, nedostačující bývají hygienické podmínky v nemocnicích, rovněž péče o pacienta – pracovních sil ve zdravotnictví je nedostatek. Lékaři často neovládají žádný cizí jazyk. Alespoň jedna lékárna v okolí má nepřetržitou službu, na řadu léků je třeba lékařský předpis.

 

Internetové odkazy:

www.vatican.va

www.vatican.va

www.christusrex.org

 

Diplomatická zastoupení:

Velvyslanectví České republiky ve Vatikánu

(Ambasciata della Repubblica Ceca presso la Santa Sede)

Via Crescenzio, 91 - sc. B, int. 1

dočasná adresa: Viale Tito Livio 41, Roma

tel. (0039/06/6874696, 6874694)

dočasné spojení-003906/99701582, fax 003906/99701582, 632671

e-mail: vatican@embassy.mzv.cz

 

Apoštolská nunciatura

Voršilská 12, Praha 1, tel. 224 999 811, fax 224 999 833

e-mail: nunciatgc@mbox.vol.cz

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist