Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

SLOVINSKO Jože Plečnika

 

Jože Plečnik, v Česku známý spíše jako Josip Plečnik, (23.1. 1872 v Lublani7.1.1957 tamtéž) byl slovinský architekt a urbanista, který svou prací ve 20. a 30. letech 20. století pro československou prezidentskou kancelář významně přispěl k současnému vzhledu Pražského hradu. Studoval ve štýrském Hradci, ale také na vídeňské umělecké akademii pod vedením Otto Wagnera. Jeho architektonické začátky jsou spjaté s továrnou na nábytek, již roku 1920 byl jmenován profesorem architektury na nově založené universitě v Lublani. Oproti Praze zde panovaly zcela odlišné poměry. Škola nedisponovala velkými financemi, chyběly prostory, odborná literatura. Vyprojektoval tedy skromnou jednopodlažní budovu v Aškenazově ulici a na podzim následujícího roku v ní přivítal první studenty… Jeho díla nalezneme mj. i v Lánech, Broumově, rodné Lublani, Bělehradě a třeba ve Vídni.

Termín: sobota 25. května – sobota 1. června

Program:

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin, transfer přes Vídeň se zastávkou do Slovinska (700 km = cca 9-10 hod), Plečnikova VÍDEŇ - exteriéry Villy Langer a Zacherlhausu, interiér kostela sv.Ducha,

transfer přes Dolní Rakousko a Štýrsko do Mariboru – 2x ubytování ve 4* hotelu City, jak už název napovídá v historickém centru města, http://cityhotel-mb.si,

2.den: Plečnikův MARIBOR a okolí, prohlídka vybraných objektů: 

* rekonstrukce Slomškova náměstí u katedrály, 1938

* fotbalový stadion a sociální bydlení - dva objekty z moderní doby, různí autoři

* Bogojina - kostel Nanebevzetí, 1925-1956

* Grad - kostel Nanebevzetí Marie

- cestou možnost oběda ve venkovském prostředí, večer volno v Mariboru

Maribor, druhé největší slovinské město na řece Drávě; počátky městského osídlení spadají do 12. stol. Od r. 1140 do r. 1919 patřil k rakouskému Štýrsku. Byl známým říčním přístavem a střediskem obchodu s vínem.

Mezi zajímavé památky patří zámek (dnes muzeum). Na nám. Svobody jsou proslavené vinné sklepy (reprezentační prodejna) se 7 miliony litrů vína. Centrem starého města je Slomškovo nám. se Sloupem světla ze 13. stol. a katedrála sv. Janeza Krstnika (Jana Křtitele) pův. ze 13 stol., v 19. stol. upravena novogoticky. Naproti přes park stojí budovy Univerzitní knihovny a Slovinského národního divadla. Na nábřeží najdeme Soudní věž (Sodni stolp, 1310), v níž je vinotéka.

V okolí města četná sportoviště (kanoistika, veslování, rybolov).

3.den: transfer směr Lublaň, cestou zastávka v:

* CELJE, největší feudální sídlo v zemi s přístupnými zříceninami a hradem, římské památky

* Lidová záložna, dnes sídlo banky, 1928-1929

v cca poledne dojezd do Lublaně-ubytování ve 2* hotelu Emonec v historickém centru města poblíž Trojmostí (bude-li to v čase dojezdu možné nebo později, zde 4x nocleh

viz http://www.hotel-emonec.com/gallery 

lanovkou na  Hradní vrch - vyhlídka na město, při dobré viditelnosti i Julské Alpy a Karavanky, Plečnikovy rekonstrukce hradeb, 1933-1935, volný večer 

4.-5. den: Plečnikova LUBLAŇ - toulky po Mistrových (pře)stavbách

projekty, rekonstrukce objektů, mnohé z nich navštívíme – výběr bez nároků na pořadí návštěvy

* Trojmostí, 1929-1932, Čevljarski most, 1931-1932, Tržnice, 1939-1942

* park Tivoli (1931), Kněžský seminář a Národní a universitní knihovna, obé 1930-1941,

přestavby domu rodiny Prelovšeků (1932.-1933) nebo letní divadlo Križanke (1952-1956)

* budova Skupščiny (Katedrála svobody, 1947)

* kostely: sv. Františka z Assisi, sv. Michala na Lublaňských blatech, komplex hřbitova Žale s hrobkami (A.B.Jegliče, I.Šušteršiče, rodiny Blumnauer, J.Plečnika), 1938-1940

* zdymadlo na řece Lublanica, 1933-1939

* dům „Žehlička“, 1932-1934, * Plečnikův dům, 1921-1930

* další stavby ve městě, které nejsou spjaté s Mistrovým dílem – dům Poreků-Galerie Dessa, Sokolský dům s tělocvičnou, bytový dům na Poljanské cestě ad.

4x ubytování v Lublani – volné večery

Ljubljana, hlavní město (271 000 obyv.) při řece Ljubjanici. V římské době vojenský tábor Iulia Emona (zbytky opevnění). Ve 12. stol. opevněna a vybudován hrad, sídlo kraňských vévodů. Počátkem 19. stol. hl. sídlo napoleonských Ilyrských provincií. Kdysi hl. město rakouské korunní země Kraňsko.  

Starému městu dominuje Hradní vrch s hradem a kaplí  sv. Jiří (r.1489, fresky a erby kraňských vévodů); pětiboká věž upravena na vyhlídku. Pod hradem katedrála sv. Mikuláše, Biskupský palác a Tržnice s Plečnikovým sloupořadím. .

Proti proudu řeky se dostaneme do čtvrti univerzit, divadel a muzeí, dále k tzv. Križankám, komplexu komendy řádu německých rytířů. Před ní se tyčí Ilyrský sloup, připomínající Ilyrské provincie (1809–1813). Z muzeálních sbírek připomeňme Národní galerii s portrétními a krajinářskými díly 17.–19. stol, kopiemi středověkých fresek a gotickými skulpturami. Muzeum architekturi nabízí především slavnou Plečnikovu sbírku. Centrální ulicí Starého Města je Stari trg spojující radniční nám. s Robbovou kašnou na severu s Herkulovou fontánou a kostelem sv. Jakuba na jihu.

6. den: na skok do Kraňska

* Kranj - schodiště u Růžového kostela, 1954-1955,

  adaptace fasády Prešernova divadla, 1948-1953

* Kamnik – kaple v kostele sv.Jakuba, 1952-1956

* Krkavec - kaple Marie Sněžné, 1926-1928

* Zgorne Stranje – kostel sv.Benedikta

* Skofja Loka - kostel sv.Jakuba,

* Begunje – Pavilon Murke, 1937-1939

návrat do Lublaně – volný večer

7.-8. den: na skok do italského Furlandska:

Predjamsky Grad - unikátní slovinský hrad ve skále u známé jeskyně Postojna nad krasovým sifonem - prohlídka

Miramare, habsburský zámek s jeho parky, někdejší rezidence Maxmiliána Habsburského, ráda sem jezdívala i císařovna Sisi, prohlídka parků, pro zájemce interiér

Terst, podvečerní přístav a jeho bulváry, náměstí, katedrály či římské památky - zastávka

GRADO, večeře na rozloučenou v přístavním městečku se středomořskou atmosférou

odjezd do ČR, návrat do Prahy v dopoledne

Terst (italsky Trieste, slovinsky Trst), hlavní město stejnojmenné provincie (239 000 obyv.) a největší přístav na Jadranu. Už Římané zde založili přístav Tergeste, po rozpadu Impéria se město dostalo do správy akvilejských patriarchů a pak Benátek, ale od roku 1382, kdy bylo připojeno k rakouským zemím, bylo až do r. 1919 součástí habsburské monarchie. V r. 1719 je císař Karel VI. prohlásil za svobodný přístav a jeho prosperitě přispělo pak i zprovoznění železnice z Vídně v r. 1854. Po r. 1918 muselo Rakousko odstoupit Terst vítězné Itálii, ale po II. svět. válce byla některá jeho předměstí připojena k tehdejší Jugoslávii.

Charakter města je moderní, odpovídající jeho rozmachu v 19. a 20. století. Jeho přirozeným centrem je rozlehlá Piazza dell‘Unità d‘Italia s bankami, pojišťovnami, radnicí a mondénními kavárnami; jen barokní fontána připomíná vyústění vodovodu zřízeného zde za Marie Terezie a barokní sloup se sochou Karla VI. císařovu návštěvu Terstu v r. 1728. Ve městě je též několik antických památek, např. zbytky římského divadla  či pozůstatky městské brány (oboje z 1. stol. n. l.) a zajímavé jsou památky na Kapitolském vrchu: na jeho svazích barokní jezuitský kostel Santa Maria Maggiore, románský kostelík San Silvestro (11. stol.) a na vrcholu pahorku katedrála, Basilica di San Giusto, gotická stavba na místě římské baziliky. Pozdně gotický hrad (Castello) byl založen r. 1470.

 

Cena  10.900 Kč zahrnuje autokarovou dopravu, 2x ubytování ve ****hotelu City (Maribor) a 4x ve **hotelu Emonec v Lublani s bohatou bufetovou snídaní, průvodce, komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku, sladké pokušení, infomateriály.

* Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 34 diváků

* Itinerář zájezdu sestavil RNDr. Miroslav Hrdlička s laskavým přispěním Ing.arch. Hynka Fetterleho a jeho obsáhlými konzultacemi o díle J.Plečnika a dále PhDr. Jaromíra Adamce – medailonky jednotlivých měst na trase. Editor srdečně děkuje oběma konzultantům:-)

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2022 Toulky Evropou.cz
TOPlist